Rune Persson

Torget  grafik blandteknik - 2014

Björk collografi - 2013

Förtvivlad fotoplymer - 2014

Rune Persson, ramverkstad: Framnäs, Fritslavägen 8, Kinna  Post: Mor Kerstins väg 49, 511 56 Kinna  telefon 0768 - 90 40 39 e-post rune@grafikoram.se